dgroden > home

Welkom op de website

Welkom bij een kring van mensen die samen vorm en inhoud willen geven aan ons verlangen naar verbondenheid, naar bezinning en bezieling. Samen proberen we dit op moderne wijze te verwoorden, te verbeelden, te vieren en te beleven op basis van een eigentijds verstaan van de bijbel. Wij zijn een open gemeenschap waar mensen met hun vragen en ervaringen over geloof en leven samenkomen. In hun eigen situatie en op hun eigen plaats geven ze daar vorm aan.

Kom een keer langs
We nodigen u graag uit om via deze website in vogelvlucht kennis te komen maken met de mensen die samenkomen in de doopsgezinde kerk. Kom een keer langs op een zondagmorgen om de sfeer te proeven. We hopen dat u zich er thuis zult voelen. De kerkdiensten zijn van 10:00 tot 11:00. Vaak blijven we napraten bij een kopje koffie. In de agenda kunt u vinden wie er op een zondag voorgaat in de dienst.


 

Volgende dienst
29 november 2015, 10:00 uur
Voorganger: ds. Kl. van der Werf
Waar: Kerkgebouw DGRoden
Bijzonderheden:
1e advent

Naar overzicht diensten >> 

Agenda

30-11-2015 19:45 uur Bijbelcursus
03-12-2015 14:00 uur Vrouwengroep
08-12-2015 20:00 uur M.O.D.E.M.
14-12-2015 19:45 uur Bijbelcursus
04-01-2016 19:45 uur Bijbelcursus

Regionaal en Landelijk
11-12-2015 10:00 uur Zending van de kleine dingen

Naar alle activiteiten>> 
 

 
 

Uitgelicht

Somber en hoopvol Somber en hoopvol
Op zaterdag 7 november vond in de vermaning van Heerenveen de vierde Menno Simons-lezing plaats. Spreker was Maurits Groen, die sprak over de noodzaak om een transitie te maken van fossiele brandstoffen, zoals olie en gas, naar duurzame energie opgewekt door onder meer wind- en zonne-energie. Lees meer >>

Actueel

Verklaring omtrent vluchtelingencrisis
Bestuurders van doopsgezinde geloofsgemeenschappen in Europa en een aantal internationale gasten waren bijeen voor hun jaarlijkse vergadering van 23 tot 25 oktober 2015 in Buhl, Frankrijk. Tijdens deze bijeenkomst is besloten om de zorg van de aanwezigen over de vluchtelingencrisis in Europa tot uitdrukking te brengen en werd er een verklaring aangenomen.   Lees meer >>


Samengaan DG Heerenveen en Tjalleberd

Samengaan DG Heerenveen en Tjalleberd
Op 31 december is de opheffing van de Doopsgezinde Gemeenten Tjalleberd en Heerenveen een feit. Per 1 januari 2016 zullen beide gemeenten verder gaan onder de naam:
De Verenigde Doopsgezinde Gemeente Heerenveen en Tjalleberd. Lees meer >>


Zending van de kleine dingen
De Nederlandse Zendingsraad organiseert een themabijeenkomst met Stefan Paas over zijn nieuwe boek “Vreemdelingen en Priesters”. In dit boek staat de vraag centraal hoe we een realistische visie kunnen ontwikkelen op missionair werk in een sterk geseculariseerde samenleving zoals de onze. Lees meer >>


Doopsgezind NU Doopsgezind NU 23, 13 november 2015

Doopsgezind NU 23, 13 november 2015
De digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU nummer 23 (november 2015) is verschenen. In deze nieuwsbrief vindt u nieuws, activiteiten en ontwikkelingen uit de doopsgezinde geloofsgemeenschap. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Lees meer >>

  Meer informatie     ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Roden
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2015 Doopsgezind.nl