dgroden > home

Welkom op de website

Welkom bij een kring van mensen die samen vorm en inhoud willen geven aan ons verlangen naar verbondenheid, naar bezinning en bezieling. Samen proberen we dit op moderne wijze te verwoorden, te verbeelden, te vieren en te beleven op basis van een eigentijds verstaan van de bijbel. Wij zijn een open gemeenschap waar mensen met hun vragen en ervaringen over geloof en leven samenkomen. In hun eigen situatie en op hun eigen plaats geven ze daar vorm aan.

Kom een keer langs
We nodigen u graag uit om via deze website in vogelvlucht kennis te komen maken met de mensen die samenkomen in de doopsgezinde kerk. Kom een keer langs op een zondagmorgen om de sfeer te proeven. We hopen dat u zich er thuis zult voelen. De kerkdiensten zijn van 10:00 tot 11:00. Vaak blijven we napraten bij een kopje koffie. In de agenda kunt u vinden wie er op een zondag voorgaat in de dienst.


 

Volgende dienst
14 februari 2016, 10:00 uur
Voorganger: ds. Kl. van der Werf
Waar: Kerkgebouw DGRoden

Naar overzicht diensten >> 

Agenda

12-02-2016 18:00 uur Menistenmaaltijd
15-02-2016 19:45 uur Bijbelcursus
15-02-2016 20:00 uur Leerhuis: Gregoriaanse muziek door Anneke Poelsma (Kerk der Triniteit)
17-02-2016 20:00 uur Lezingencyclus: Jacques Wallage, oud-burgemeester en oud-staatssecretaris (Kerkgebouw DGRoden)
24-02-2016 20:00 uur Gemeenteavond

Regionaal en Landelijk
09-04-2016 10:00 uur Workshop en ledenvergadering Zending (Wladimirlaan 10, Bussum)

Naar alle activiteiten>> 
 

 
 

Uitgelicht

Somber en hoopvol Somber en hoopvol
Op zaterdag 7 november vond in de vermaning van Heerenveen de vierde Menno Simons-lezing plaats. Spreker was Maurits Groen, die sprak over de noodzaak om een transitie te maken van fossiele brandstoffen, zoals olie en gas, naar duurzame energie opgewekt door onder meer wind- en zonne-energie. Lees meer >>

Actueel

Verklaring omtrent vluchtelingencrisis
Bestuurders van doopsgezinde geloofsgemeenschappen in Europa en een aantal internationale gasten waren bijeen voor hun jaarlijkse vergadering van 23 tot 25 oktober 2015 in Buhl, Frankrijk. Tijdens deze bijeenkomst is besloten om de zorg van de aanwezigen over de vluchtelingencrisis in Europa tot uitdrukking te brengen en werd er een verklaring aangenomen.   Lees meer >>


Doopsgezind NU Doopsgezind NU 23, 13 november 2015

Doopsgezind NU 23, 13 november 2015
De digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU nummer 23 (november 2015) is verschenen. In deze nieuwsbrief vindt u nieuws, activiteiten en ontwikkelingen uit de doopsgezinde geloofsgemeenschap. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Lees meer >>


Doopsgezind NL november 2015

Doopsgezind NL november 2015
Nieuwe Energie! Dat is het thema van het novembernummer van Doopsgezind NL. Met een interview met Maurits Groen (WakaWaka), de make-over van doopsgezind Heerenveen/Tjalleberd en 'Alice in Energyland'. Lees meer >>


Kerken: ‘Maak haast met de aanpak van klimaatverandering’
Op 30 november 2015 vindt in Parijs de 21e internationale klimaatconferentie plaats onder leiding van de Verenigde Naties. De Raad van Kerken heeft een verklaring afgegeven waarin de Nederlandse overheid wordt opgeroepen om zich maximaal in te spannen om in internationaal verband tot een ambitieus en bindend klimaatakkoord te komen. Lees meer >>

  Meer informatie     ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Roden
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2016 Doopsgezind.nl