Nieuwsbrief Doopsgezind NU
Nieuwsbrief Special vanwege het Coronavirus 
 

Deze doopsgezind NU is een speciale extra uitgave vanwege de maatregelen met betrekking tot de verspreiding van het coronavirus in Nederland. 

De ADS heeft op 12 maart een algemeen advies gepubliceerd voor de doopsgezinde gemeenten. Dit is via Mijndoopsgezind.nl verspreid naar kerkenraden en predikanten en het is gepubliceerd op de website en Facebook. 

De dreiging van verspreiding van ziekte door het corona virus maakt mensen onzeker en onrustig. Dat is volstrekt logisch. De snelle verspreiding, de aantallen zieken in zo korte tijd, de zeer zware belasting van onze gezondheidszorgsystemen en de situaties in andere landen leiden tot angst, zeker bij ouderen die voor sociale contacten grotendeels afhankelijk zijn van de gemeente. 

De situatie verandert snel en dat betekent dat een advies ook snel weer verouderd kan zijn. Ook zijn er grote regionale verschillen. Het is bijvoorbeeld een logische keuze om kerkdiensten en andere bijeenkomsten in Brabant af te gelasten. Elders kunnen andere keuzes gemaakt worden. 
Het is en blijft de eigen keuze van de kerkenraden om diensten ook met kleine aantallen kerkgangers of gesprekskringen en andere bijeenkomsten al dan niet door te laten gaan. 
Deze keuze is zeer begrijpelijk, zeker waar het risico voor ouderen groter is. Maar het is dan des te belangrijker om te voorkomen dat de ouderen in een sociaal isolement raken. 
Om te zorgen dat er toch regelmatig contact is zou een telefooncirkel o.i.d. opgezet kunnen worden zodat er tenminste regelmatig contact is. Kijk of het nodig is om boodschappen te doen voor elkaar of dat er op een andere manier hulp nodig is. 

Juist nu moeten we als geloofsgemeenschap proberen om er voor elkaar te zijn, met bemoediging, met gebed en indachtig daden gaan woorden te boven, met praktische hulp en steun. Dat alles in het vertrouwen dat we ons gedragen mogen weten door de Eeuwige.  

De brief van 12 maart luidt als volgt:


uitgelicht
Coronavirus adviezen
Coronavirus adviezen
Binnen gemeenten leven vragen rondom mogelijke besmettingsgevaren met het coronavirus. 
De ADS heeft op 12 maart 2020 een advies uitgegeven .  Klik hier om het advies te lezen Lees meer >>
 

nieuws
Bericht van Henk Stenvers over het coronavirus
Bericht van Henk Stenvers over het coronavirus
De dreiging van verspreiding van ziekte door het corona virus maakt mensen onzeker en onrustig. Dat is natuurlijk volstrekt logisch. De snelle verspreiding, de aantallen zieken in zo korte tijd, de zeer zware belasting van onze gezondheidszorgsystemen en de situaties in andere landen leiden tot angst, zeker bij ouderen die voor sociale contacten grotendeels afhankelijk zijn van de gemeente. Lees meer >>
 

Evenement afgeblazen van MWC Evenement afgeblazen van MWC
Een Mennonite World Conference (MWC) evenement wordt afgeblazen vanwege het coronavirus, wat nu als pandemie is bestempeld. Lees meer >>
 


  contact
Algemene Doopsgezinde SociŽteit
Singel 454 | 1017 AW Amsterdam
dn@doopsgezind.nl
www.doopsgezind.nl


 
  U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor mailings van Algemene Doopsgezinde SociŽteit, met het e-mailadres [MijnEmail]
   
    Aanmelden | Afmelden |   Copyright © 2020   Algemene Doopsgezinde SociŽteit
 
 

Bekijken in PDF-formaat