> over ons > lid worden

Lid worden

Belangstellend?
Onze doopsgezinde gemeente bestaat uit leden en belangstellenden. De laatsten zijn vooral mensen die sympathiseren met onze geloofsgemeenschap, haar inzet, jeugdwerk, liturgie en diensten. Vanzelfsprekend hopen we dat iedereen zich welkom voelt in onze gemeente. Ook als u maar een enkele keer komt. Maar misschien wilt u om wat voor reden dan ook nog geen lid worden van de doopsgezinde gemeente Roden, al voelt u zich er wel mee verbonden. U zou dan kunnen overwegen om belangstellende van de gemeente te worden. Misschien is dit ook iets voor u? U kunt dat aangeven aan één van de predikant. We hopen dat belangstellenden bereid zijn om een stukje verantwoordelijkheid mee te dragen, bijvoorbeeld door een keer mee te doen als hulpkoster, of door in een dienst de schriftlezingen te doen. Ook van belangstellenden verwachten we dat ze financieel bij willen dragen in de kosten van onze gemeente. Uiteraard mag geld geen bezwaar zijn om mee te doen. U ontvangt dan ook ons gemeenteblad.


Lid worden

Lid worden van onze gemeente is meer dan een administratieve handeling. We zien het als iets persoonlijks. Daarom vindt u hier niet een onpersoonlijk 'inschrijfformulier', maar nodigen we u uit om contact op te nemen met 
de predikant.

Doopsgezinden hechten aan de persoonlijke belijdenis en/of doop. Wij vinden het van belang dat iemand kan verwoorden wat de keuze voor geloven en gemeente-zijn voor hem of haar betekent. Het lidmaatschap van de gemeente volgt dan op de doop op belijdenis in een feestelijke dienst. Iemand die in het verleden in een andere geloofsgemeenschap gedoopt is en/of belijdenis heeft gedaan, wordt na een gesprek met de predikant als lid van onze gemeente verwelkomd. Lid worden betekent in aanmerking te kunnen komen voor een bestuursfunctie en de bereidheid om volgens bepaalde richtlijnen naar vermogen financieel bij te dragen.

Samen met leden en belangstellenden hopen we een open en betrokken vorm van gemeente-zijn in deze tijd te vormen, met gevoel voor traditie en oog voor vernieuwing.

 
  Meer informatie     ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Roden
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2023 Doopsgezind.nl