> over ons > onze gemeente

Waar staat de doopsgezinde gemeente Roden voor?

Algemeen
De doopsgezinde gemeente Roden probeert een spirituele, open gemeenschap te zijn, die midden in de samenleving wil staan. De gemeente wil een ieder volop ruimte bieden, die zin probeert te geven aan haar/zijn leven.
Hierbij wordt in de eerst plaats geput uit de veelkleurige en rijke joods-christelijke traditie. Tegelijk is er openheid voor andere vormen van spiritualiteit. De gemeente wil een plaats zijn voor mensen, die hun levenswandel mede laten bepalen door geloofsvragen in verbondenheid met elkaar. Daarbij wil zij in de doopsgezinde traditie staan.


Historie
De doopsgezinde traditie is begonnen in de 16e eeuw zo rond 1525. In navolging van de reformatie, die begon in 1517 toen de Duitser Luther de 95 stellingen op de kerkdeur van Wittenberg bevestigde, begonnen er in Europa overal gemeenschappen te ontstaan, die zich doopsgezind noemden. De 95 stellingen van Luther vormde het begin van de evangelisch-lutherse kerk. Veel denkbeelden van Luther werde rond 1550 overgenomen door de Fransman Calvijn en dit werd in Nederland het begin van de hervormde kerk.De doopsgezinde groepen, die in Nederland waren ontstaan, lieten zich leiden door Menno Simons (1496-1561) en worden vanwege zijn voornaam "Menno" ook wel menisten genoemd. Het grote verschil met de hervormde kerk was dat deze doopsgezinde groepen de kinderdoop afwezen en het belangrijk vonden dat iemand op zijn/haar geloof werd gedoopt. Ook werd er niet een algemene kerkorde voorgeschreven voor de gemeenten. Vanaf de begintijd in de 16e eeuw is er altijd de nadruk gelegd op de "vrijheid van het geloven".De doopsgezinde gemeente Roden is in 1954 ontstaan. Door uitbreiding van het dorp Roden nam het inwonertal rond 1950 toe en bleek er een basis te zijn voor het oprichten van een open kerkgenootschap. In 1954 vond de opening van het kerkgebouw plaats aan de Padkamp.


Heden
De doopsgezinde gemeente Roden wil de traditie verbinden met de wereld van vandaag. Zij wil een plek zijn voor mensen o.a. die zoeken naar antwoorden op hun geloofs- en levensvragen. In de vorm van zondagse diensten, gespreksgroepen, workshops en lezingen hoopt zij hiertoe een bijdrage te leveren en mensen aan te spreken, zodat zij zich thuis kunnen voelen bij de doopsgezinde gemeente Roden.spiritueel

open

historie

 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Roden
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2023 Doopsgezind.nl